Kivikaru

TEHTUD TÖÖD

Tartu

Saaremaa

Kivimüürid ja kiviplatsid

Kaldakindlustus maakividest

Tõravere kalapääs

Tiiginõlvad Tartu

Murtud maakivimüür Tartu

Kalatrepp

Veesilm Tartus

Sillutiskivi

Kalapääs

Maakivi müür

Maakivi sokkel

Kivimüür

Sild

Tiigiperved

Võru